Pytania i odpowiedzi – Szóstka

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda lekcja na żywo online?

Uczniowie i nauczyciel łączą się za pośrednictwem internetowej platformy komunikacyjnej Zoom. Uczestnicy spotkania mogą ze sobą rozmawiać i widzą się. Uczniowie mają dostęp do materiałów dydaktycznych online, udostępnianych przez nauczyciela.

Co jest potrzebne do uczestnictwa w zajęciach?

Aby uczestniczyć w zajęciach, potrzebny jest komputer lub tablet wyposażony w mikrofon, głośniki i kamerę oraz stabilne łącze internetowe. Nie rekomendujemy łączenia się za pośrednictwem smartfonu, gdyż mały ekran utrudni korzystanie z materiałów dydaktycznych.

Czy można zrezygnować z zajęć w trakcie trwania kursu?

Oczywiście. W ciągu pierwszych 14 dni od rozpoczęcia zajęć masz możliwość bez żadnych kosztów zrezygnować z kursu, jeśli nasze lekcje nie będą odpowiadać Twojemu dziecku. W późniejszym terminie, umowę na kurs można w dowolnym momencie wypowiedzieć z 30-dniowym terminem wypowiedzenia. W takiej sytuacji zwracamy ewentualną nadpłatę za lekcje, w których uczeń już nie weźmie udziału.

Moje dziecko ma trudności z matematyką. Jak Szóstka może nam pomóc?

Dla wszystkich dzieci, które potrzebują pomocy i wsparcia w szkolnej nauce matematyki, proponujemy poziom podstawowy, oparty na szkolnej podstawie programowej.

Czy Szóstka oferuje zajęcia dla dzieci szczególnie zainteresowanych matematyką?

Dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie proponujemy poziom zaawansowany. Poziom zaawansowany to zadania o większym stopniu trudności niż w szkole, ale również dodatkowe tematy, wprowadzane w szkole w starszych klasach lub dopiero w szkole średniej.

Jak wygląda kwalifikacja do grupy zaawansowanej?

Po przeprowadzeniu wielu miesięcy zajęć z uczniami o najróżniejszych potrzebach edukacyjnych wiemy, że Rodzice naprawdę doskonale wiedzą jakie są możliwości i potrzeby ich dzieci. Dlatego do grup zaawansowanych nie przeprowadzamy obowiązkowych testów. Zapisujemy ucznia na podstawie decyzji Rodzica. Jeśli jednak Państwo sobie tego zażyczą, możemy przeprowadzić bezpłatny test kwalifikacyjny online.