Oferta – Szóstka

Oferta

Kursy matematyki online dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej

Szkoła Matematyki Szóstka oferuje zajęcia z matematyki  dla dzieci z klas 4-8 szkoły podstawowej, prowadzone przez internet na żywo z udziałem nauczyciela.

Nauka odbywa się w stałych, niewielkich grupach (4-5 uczniów). Wykorzystujemy cyfrowe interaktywne materiały dydaktyczne. Korzystamy z interaktywnych plansz edukacyjnych z pakietu Multimedialne Pracownie Przedmiotowe – Matematyka firmy Learnetic, zadań z renomowanego portalu do nauki zdalnej Khan Academy oraz z cyfrowych materiałów własnych.

Program zajęć jest powiązany ze szkolną podstawą programową. Uczniowie trafiają do grup odpowiadających poziomowi nauki szkolnej. Na każdym poziomie oferujemy program podstawowy i program zaawansowany.

Program podstawowy

Program podstawowy przeznaczony jest dla dzieci, które potrzebują wsparcia i pomocy w szkolnej nauce matematyki. Cierpliwie tłumaczymy, omawiamy przykłady, rozwiązujemy z uczniami zadania o podobnym stopniu trudności, jak w szkole. Program podstawowy porusza zagadnienia zgodne z podstawą programową dla danej klasy.

Program zaawansowany

Program zaawansowany adresowany jest do uczniów, którzy lubią matematykę i chcą nauczyć się więcej niż w szkole. Program zaawansowany rozszerza podstawę programową o tematy wprowadzane w szkole w starszych klasach lub w szkole średniej. Do grup zaawansowanych uczniowie są zapisywani po wstępnej kwalifikacji.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Cele kursu:

 • Powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu szkoły podstawowej

 • Nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych.

 • Nabycie sprawności rachunkowej, umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji oraz rozumowania i argumentowania.

W trakcie zajęć korzystamy z zadań interaktywnych do nauki online oraz rozwiązujemy przykładowe zadania z arkuszy egzaminacyjnych.  

Szczegółowy spis treści kursu

Organizacja zajęć w roku szkolnym 2020/21

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty rozpoczyna się w dniu 2 grudnia i trwa do 21 maja. Kurs obejmuje 45 lekcji. Pozostałe kursy rozpoczynają się 21 września i trwają do 19 czerwca. Istnieje możliwość dołączenia do zajęć w trakcie trwania kursu, w miarę wolnych miejsc.

Lekcje prowadzimy od poniedziałku do piątku, w godzinach między 16:00 a 19:00 oraz w soboty między godziną 10:00 a 12:00. Pojedyncza lekcja trwa 50 minut. Każda grupa ma dwie lekcje tygodniowo w ustalonych stałych terminach. 

Lekcje prowadzimy za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom. Nie musisz niczego instalować. Wystarczy otworzyć w przeglądarce link, który dostaniesz od nas.

W trakcie lekcji uczeń widzi nauczyciela oraz pozostałych uczniów. Może rozmawiać z uczestnikami spotkania. Nauczyciel prowadzi lekcję z wykorzystaniem interaktywnych materiałów, które udostępnia uczniom.

Aby uczestniczyć w zajęciach, uczeń potrzebuje komputera lub tabletu wyposażonego w mikrofon, głośniki i kamerę oraz stabilnego łącza internetowego. Odradzamy łączenie się za pośrednictwem smartfonu, gdyż mały ekran utrudni korzystanie z materiałów dydaktycznych.

Zajęcia prowadzone są za pośrednictwem internetowej platformy komunikacyjnej Zoom.

Wspierane systemy operacyjne: Windows 7+, Linux, Mac OS 10.9+, Android 5.0+, iOS 8.0+, iPadOS 13+

Wspierane przeglądarki: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+, Safari 7+

Zalecana prędkość łącza internetowego: minimum 3 Mb/s

Więcej informacji na stronie Zoom

Program kursów

Klasa 4

 • Liczby naturalne: Zapis liczby, oś liczbowa, kolejność działań, dzielenie z resztą, system rzymski
 • Obliczenia pisemne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie sposobem pisemnym.
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne: Co to jest ułamek, skracanie ułamków zwykłych, dodawanie, odejmowanie, porównywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.
 • Podstawy planimetrii: Przykłady figur płaskich. Mierzenie odcinków i kątów. Obwód prostokąta. Wielokąty. Pole powierzchni
 • Prostopadłościany – siatki brył i pole powierzchni

Klasa 5

 • Liczby naturalne: Potęgowanie. Kolejność działań. Wielokrotności i dzielniki. Cechy podzielności. Liczby pierwsze i złożone. Rozkład na czynniki pierwsze.
 • Planimetria: Kąty, trójkąty, czworokąty.
 • Ułamki: skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych, dodawanie i odejmowanie ułamków o dowolnych mianownikach, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.
 • Pola trójkątów i czworokątów
 • Działania na liczbach całkowitych
 • Prostopadłościany: siatka, pole powierzchni, objętość

Klasa 6

 • Liczby naturalne i ułamki: działania, oś liczbowa
 • Liczby wymierne: własności, obliczenia, oś liczbowa.
 • Matematyka w praktyce: Procenty. Prędkość, droga, czas.
 • Pola wielokątów
 • Wyrażenia algebraiczne pierwszego stopnia
 • Równania algebraiczne: wprowadzenie
 • Różne typy figur przestrzennych

Klasa 7

 • Matematyka w praktyce: procent liczby, jakim procentem jest dana liczba, liczba na podstawie procentu
 • Wyrażenia algebraiczne różnych stopni, obliczanie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego, operacje na wyrażeniach algebraicznych
 • Równania liniowe z jedną niewiadomą
 • Potęgi o wykładnikach całkowitych.Pierwiastki.
 • Liczby niewymierne
 • Planimetria: twierdzenie Pitagorasa, wielokąty foremne
 • Graniastosłupy

Klasa 8

 • Przekształcenia algebraiczne i równania liniowe wyższych stopni
 • Elementy statystyki i rachunku prawdopodobieństwa
 • Graniastosłupy i ostrosłupy: Własności, pole powierzchni, objętość
 • Figury przystające, środkowosymetryczne i osiowosymetryczne
 • Okrąg i koło
 • Konstrukcje geometryczne                                                      

 Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

LICZBY I DZIAŁANIA

1. Własności liczb naturalnych

2. Porównywanie liczb

3. Działania na liczbach wymiernych

4. Działania na potęgach i pierwiastkach

2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA

1. Przekształcenia algebraiczne

2. Równania

3. Proporcje

4. Wielkości wprost proporcjonalne

3. FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŹNIE

1. Trójkąty i czworokąty

2. Twierdzenie Pitagorasa

3. Zastosowania twierdzenia Pitagorasa

4. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego

5. Trójkąty o kątach 90◦, 45 ◦, 45 ◦ oraz 90◦, 30 ◦, 60 ◦

6. Odcinki w układzie współrzędnych

7. Dowodzenie w geometrii

4. ZASTOSOWANIA MATEMATYKI

1. Obliczenia procentowe

2. Czytanie diagramów

3. Podział proporcjonalny

4. Ile jest możliwości

5. Obliczanie prawdopodobieństw

6. Odczytywanie wykresów

5. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY

1. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa

2. Odcinki w graniastosłupach

3. Rodzaje ostrosłupów

4. Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni

5. Objętość ostrosłupa

6. Odcinki w ostrosłupach