Oferta – Szóstka Online

Oferta

Całoroczny kurs matematyki online dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej

Szkoła Matematyki Online Szóstka oferuje zajęcia z matematyki  dla dzieci z klas 4-8 szkoły podstawowej, prowadzone przez internet na żywo z udziałem nauczyciela. Nauka odbywa się w stałych, niewielkich grupach (4-5 uczniów). Wykorzystujemy wyłącznie cyfrowe interaktywne materiały dydaktyczne. Korzystamy z interaktywnych plansz edukacyjnych z pakietu Multimedialne Pracownie Przedmiotowe – Matematyka firmy Learnetic, wybranych zadań z renomowanego portalu do nauki zdalnej Khan Academy oraz z materiałów własnych.
Przykładowe materiały   Zobacz film jak to działa
Program zajęć jest powiązany ze szkolną podstawą programową. Dzieci trafiają do grup odpowiadających poziomowi nauki szkolnej. Na każdym poziomie oferujemy program podstawowy i program zaawansowany.

Program podstawowy

Program podstawowy przeznaczony jest dla dzieci, które potrzebują wsparcia i pomocy w szkolnej nauce matematyki. Cierpliwie tłumaczymy, omawiamy przykłady, rozwiązujemy z uczniami zadania o podobnym stopniu trudności, jak w szkole. Program podstawowy porusza zagadnienia zgodne z podstawą programową dla danej klasy. Przejdź do zapisów

Program zaawansowany

Program zaawansowany adresowany jest do uczniów, którzy lubią matematykę i chcą nauczyć się więcej niż w szkole. Program zaawansowany rozszerza podstawę programową o tematy wprowadzane w szkole w starszych klasach lub w szkole średniej. Do grup zaawansowanych uczniowie są zapisywani po wstępnej kwalifikacji. Przejdź do zapisów

Organizacja zajęć

W roku szkolnym 2020/21 zajęcia rozpoczynają się 21 września i trwają do 19 czerwca.

Lekcje prowadzimy od poniedziałku do piątku, w godzinach między 16:00 a 19:00 oraz w soboty między godziną 10:00 a 12:00. Pojedyncza lekcja trwa 50 minut. Każda grupa ma dwie lekcje tygodniowo w ustalonych stałych terminach. Cały kurs trwa od września do czerwca.

Lekcje prowadzimy za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom. Nie musisz niczego instalować. Wystarczy otworzyć w przeglądarce link, który dostaniesz od nas.

W trakcie lekcji uczeń widzi nauczyciela oraz pozostałych uczniów. Może rozmawiać z uczestnikami spotkania. Nauczyciel prowadzi lekcję z wykorzystaniem interaktywnych materiałów, które udostępnia uczniom.

Aby uczestniczyć w zajęciach, uczeń potrzebuje komputera lub tabletu wyposażonego w mikrofon, głośniki i kamerę oraz stabilnego łącza internetowego. Odradzamy łączenie się za pośrednictwem smartfonu, gdyż mały ekran utrudni korzystanie z materiałów dydaktycznych.

Zajęcia prowadzone są za pośrednictwem internetowej platformy komunikacyjnej Zoom.

Wspierane systemy operacyjne: Windows 7+, Linux, Mac OS 10.9+, Android 5.0+, iOS 8.0+, iPadOS 13+

Wspierane przeglądarki: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+, Safari 7+

Zalecana prędkość łącza internetowego: minimum 3 Mb/s

Więcej informacji na stronie Zoom

Program zajęć

 

Klasa 4

 • Liczby naturalne: Zapis liczby, oś liczbowa, kolejność działań, dzielenie z resztą, system rzymski
 • Obliczenia pisemne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie sposobem pisemnym.
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne: Co to jest ułamek, skracanie ułamków zwykłych, dodawanie, odejmowanie, porównywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.
 • Podstawy planimetrii: Przykłady figur płaskich. Mierzenie odcinków i kątów. Obwód prostokąta. Wielokąty. Pole powierzchni
 • Prostopadłościany – siatki brył i pole powierzchni

Klasa 5

 • Liczby naturalne: Potęgowanie. Kolejność działań. Wielokrotności i dzielniki. Cechy podzielności. Liczby pierwsze i złożone. Rozkład na czynniki pierwsze.
 • Planimetria: Kąty, trójkąty, czworokąty.
 • Ułamki: skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych, dodawanie i odejmowanie ułamków o dowolnych mianownikach, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.
 • Pola trójkątów i czworokątów
 • Działania na liczbach całkowitych
 • Prostopadłościany: siatka, pole powierzchni, objętość

Klasa 6

 • Liczby naturalne i ułamki: działania, oś liczbowa
 • Liczby wymierne: własności, obliczenia, oś liczbowa.
 • Matematyka w praktyce: Procenty. Prędkość, droga, czas.
 • Pola wielokątów
 • Wyrażenia algebraiczne pierwszego stopnia
 • Równania algebraiczne: wprowadzenie
 • Różne typy figur przestrzennych

Klasa 7

 • Matematyka w praktyce: procent liczby, jakim procentem jest dana liczba, liczba na podstawie procentu
 • Wyrażenia algebraiczne różnych stopni, obliczanie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego, operacje na wyrażeniach algebraicznych
 • Równania liniowe z jedną niewiadomą
 • Potęgi o wykładnikach całkowitych.Pierwiastki.
 • Liczby niewymierne
 • Planimetria: twierdzenie Pitagorasa, wielokąty foremne
 • Graniastosłupy

Klasa 8

 • Przekształcenia algebraiczne i równania liniowe wyższych stopni
 • Elementy statystyki i rachunku prawdopodobieństwa
 • Graniastosłupy i ostrosłupy: Własności, pole powierzchni, objętość
 • Figury przystające, środkowosymetryczne i osiowosymetryczne
 • Okrąg i koło
 • Konstrukcje geometryczne