Zapisy

Klasy 4-7

Całoroczne kursy wspierające rozwój kompetencji matematycznych

Klasy 8

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Klasy 8

Bezpłatny webinar na żywo