fbpx

Egzamin ósmoklasisty

Kurs online przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Kurs adresowany jest do wszystkich uczniów, którzy potrzebują usystematyzować i uzupełnić wiedzę przed egzaminem oraz przećwiczyć z doświadczonym nauczycielem typowe zadanie egzaminacyjne.

Jak pracujemy

 • zajęcia online w grupach do 5 osób
 • lekcje prowadzi doświadczony nauczyciel-egzaminator
 • rozwiązujemy zadania z arkuszy egzaminacyjnych
 • powtarzamy materiał z pomocą interaktywnych materiałów do nauki online
 • kładziemy nacisk na zrozumienie i umiejętność argumentowania
 • Terminy

  Czas trwania kursu: 3.12.2022 - 20.05.2023
  21 spotkań
  1 spotkanie = 2 lekcje x 45 minut
  Terminy zajęć:

 • czwartek 17:30-19:00
 • sobota 9:00-10:30
 • Cena

  Cena kursu: 1600 zł
  Możliwa płatność w 3 ratach po 550 zł
  Cena przy płatności ratalnej: 1650 zł

  Program kursu

  1. LICZBY I DZIAŁANIA

  1. Własności liczb naturalnych

  2. Działania na liczbach wymiernych

  3. Oś liczbowa

  4. Działania na potęgach i pierwiastkach

  5. Liczby niewymierne

  2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA

  1. Wyrażenia algebraiczne

  2. Równania pierwszego stopnia

  3. Wielkości wprost proporcjonalne

  3. FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŹNIE

  1. Trójkąty i czworokąty- własności, pola, obwody

  2. Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowania

  3. Wielokąty

  4. Figury przystające i symetryczne

  5. Odcinki w układzie współrzędnych

  4. ZASTOSOWANIA MATEMATYKI

  1. Obliczenia procentowe

  2. Podział proporcjonalny

  3. Przeliczanie jednostek miary

  4. Obliczenia kalendarzowe

  5. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA

  1. Zliczanie możliwości, obliczanie prawdopodobieństw

  2. Wykresy i diagramy statystyczne

  3. Średnia arytmetyczna

  6. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY

  1. Siatki graniastosłupów

  2. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa

  3. Rodzaje ostrosłupów

  4. Siatki ostrosłupów

  5. Pole powierzchni i objętość ostrosłupa