Egzamin ósmoklasisty – Szóstka

Egzamin ósmoklasisty

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Czas trwania: 18 stycznia – 21 maja 2021

Liczba lekcji: 35

Termin zajęć: środa i piątek godz. 17:00 lub poniedziałek i czwartek godz.17:00

Forma zajęć: lekcje online z nauczycielem w grupie do 5 osób

Cena: 1 400 zł lub w miesięcznych ratach 5 x 300 zł

Bezpłatna lekcja próbna: zgłoś się jak najszybciej – kurs już trwa!

Cele kursu:

  • Powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu szkoły podstawowej

  • Nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych

  • Nabycie sprawności rachunkowej, umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji oraz rozumowania i argumentowania

W trakcie zajęć korzystamy z zadań interaktywnych do nauki online oraz rozwiązujemy przykładowe zadania z arkuszy egzaminacyjnych. 

 

Skorzystaj z bezpłatnej lekcji próbnej!

Program kursu:

1. LICZBY I DZIAŁANIA

1. Własności liczb naturalnych

2. Porównywanie liczb

3. Działania na liczbach wymiernych

4. Działania na potęgach i pierwiastkach

2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA

1. Przekształcenia algebraiczne

2. Równania

3. Proporcje

4. Wielkości wprost proporcjonalne

3. FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŹNIE

1. Trójkąty i czworokąty

2. Twierdzenie Pitagorasa

3. Zastosowania twierdzenia Pitagorasa

4. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego

5. Trójkąty o kątach 90◦, 45 ◦, 45 ◦ oraz 90◦, 30 ◦, 60 ◦

6. Odcinki w układzie współrzędnych

7. Dowodzenie w geometrii

4. ZASTOSOWANIA MATEMATYKI

1. Obliczenia procentowe

2. Czytanie diagramów

3. Podział proporcjonalny

4. Ile jest możliwości

5. Obliczanie prawdopodobieństw

6. Odczytywanie wykresów

5. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY

1. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa

2. Odcinki w graniastosłupach

3. Rodzaje ostrosłupów

4. Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni

5. Objętość ostrosłupa

6. Odcinki w ostrosłupach