fbpx

Egzamin ósmoklasisty

Webinar

seminarium online

Webinar to seminarium online prowadzone na żywo przez naszych nauczycieli – doświadczonych pedagogów i egzaminatorów CKE.

Podczas 60-minutowego spotkania rozwiązujemy z aktywnym udziałem uczestników zadania z matematyki przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

  • Objaśniamy zadania i pokazujemy, jak rozwiązać je szybko oraz zyskać jak najwięcej punktów
  • Podczas webinaru kamery i mikrofony uczestników są wyłączone – zachęcamy do aktywnego udziału przez czat oraz odpowiedzi do pytań, które wyświetlamy na ekranie
  • Nagranie z webinaru jest dostępne dla uczestników do dnia egzaminu

Zobacz nagrania z poprzednich webinariów:

od 1 marca, we wtorki o godz. 17:30 na platformie Zoom
zapisy trwają

koszt 119 zł za cały cykl lub 15 zł za pojedynczy webinar

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Czas trwania: 15 listopada 2021 – 21 maja 2022

Liczba lekcji: 46 (23 spotkania po 2 godziny lekcyjne)

Forma zajęć: lekcje online z nauczycielem w grupie do 5 osób

Cena: 6 x 320 zł lub jednorazowo 1850 zł 
            5 x 300 zł lub jednorazowo  1450 zł

 

Zapisy zakończone

 

W ramach kursu powtarzamy, uzupełniamy i porządkujemy wiedzę matematyczną  z zakresu szkoły podstawowej.

Jak pracujemy:

  • ćwiczymy sprawność rachunkową

  • analizujemy treść i rozwiązujemy zadania tekstowe

  • kładziemy nacisk na rozumienie i umiejętność argumentowania

  • korzystamy z interaktywnych materiałów do nauki online oraz rozwiązujemy zadania z arkuszy egzaminacyjnych

Program kursu:

1. LICZBY I DZIAŁANIA

1. Własności liczb naturalnych

2. Działania na liczbach wymiernych

3. Oś liczbowa

4. Działania na potęgach i pierwiastkach

5. Liczby niewymierne

2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA

1. Wyrażenia algebraiczne

2. Równania pierwszego stopnia

3. Wielkości wprost proporcjonalne

3. FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŹNIE

1. Trójkąty i czworokąty- własności, pola, obwody

2. Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowania

3. Wielokąty

4. Figury przystające i symetryczne

5. Odcinki w układzie współrzędnych

4. ZASTOSOWANIA MATEMATYKI

1. Obliczenia procentowe

2. Podział proporcjonalny

3. Przeliczanie jednostek miary

4. Obliczenia kalendarzowe

5. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA

1. Zliczanie możliwości, obliczanie prawdopodobieństw

2. Wykresy i diagramy statystyczne

3. Średnia arytmetyczna

6. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY

1. Siatki graniastosłupów

2. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa

3. Rodzaje ostrosłupów

4. Siatki ostrosłupów

5. Pole powierzchni i objętość ostrosłupa