Egzamin ósmoklasisty

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Czas trwania: 15 listopada 2021 – 21 maja 2022

Liczba lekcji: 46 (23 spotkania po 2 godziny lekcyjne)

Forma zajęć: lekcje online z nauczycielem w grupie do 5 osób

Cena: 6 x 320 zł lub jednorazowo 1850 zł 

5 x 250 zł lub jednorazowo  1190 zł

W ramach kursu powtarzamy, uzupełniamy i porządkujemy wiedzę matematyczną  z zakresu szkoły podstawowej.

Jak pracujemy:

  • ćwiczymy sprawność rachunkową

  • analizujemy treść i rozwiązujemy zadania tekstowe

  • kładziemy nacisk na rozumienie i umiejętność argumentowania

  • korzystamy z interaktywnych materiałów do nauki online oraz rozwiązujemy zadania z arkuszy egzaminacyjnych

Program kursu:

1. LICZBY I DZIAŁANIA

1. Własności liczb naturalnych

2. Działania na liczbach wymiernych

3. Oś liczbowa

4. Działania na potęgach i pierwiastkach

5. Liczby niewymierne

2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA

1. Wyrażenia algebraiczne

2. Równania pierwszego stopnia

3. Wielkości wprost proporcjonalne

3. FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŹNIE

1. Trójkąty i czworokąty- własności, pola, obwody

2. Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowania

3. Wielokąty

4. Figury przystające i symetryczne

5. Odcinki w układzie współrzędnych

4. ZASTOSOWANIA MATEMATYKI

1. Obliczenia procentowe

2. Podział proporcjonalny

3. Przeliczanie jednostek miary

4. Obliczenia kalendarzowe

5. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA

1. Zliczanie możliwości, obliczanie prawdopodobieństw

2. Wykresy i diagramy statystyczne

3. Średnia arytmetyczna

6. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY

1. Siatki graniastosłupów

2. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa

3. Rodzaje ostrosłupów

4. Siatki ostrosłupów

5. Pole powierzchni i objętość ostrosłupa